Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

http://www.templedesign.pl

http://druknatkaninach.pl

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę internetową www.templedesign.pl | www.druknatkaninach.klodzko.pl

4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.templedesign.pl jest Monika Basiewicz NIP 8831804277 REGON 022251825 prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Temple Design Usługi Poligraficzne Monika Basiewicz, zwana dalej Sprzedającym.

5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

6. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

7. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

8. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

9. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Sprzedawca prezentuje zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów ( kolorystyka może różnić się od rzeczywistej w zależności od ustawień monitora).

11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN).

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwanie niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

13. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w małym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym.

Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy www.templedesign.pl | www.druknatkaninach.klodzko.pl

2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po dokonaniu zakupu poprzez serwis www.templedesign.pl

3. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 21 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).

5. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży (faktura VAT na życzenie klienta lub paragon)

6.Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są wpłatą na konto Sprzedającego poprzez serwis www.transferuj.pl

REALIZACJA

Realizacja zamówienia następuje w momencie przesłania odpowiednio przygotowanych plików graficznych wraz z potwierdzeniem dokonania płatności lub wykonaniem płatności elektronicznej. Temple Design nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (takich jak brak materiałów czy przedpłaty środków finansowych).

 

Minimalnie realizacja zleceń trwa 5 a maksymalnie 14 dni roboczych i jest podawana przy każdym potwierdzeniu zlecenia. Istnieje możliwość ekspresowej realizacji zlecenia – produkty z opcją express.

 

Realizacja zamówienia odbywa się tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty w systemie płatności on-line lub dokonaniu przedpłaty na nasze konto bankowe (dane znajdują się w dziale kontakt oraz przychodzą e-mailem wraz z potwierdzeniem dokonania zamówienia).

Płatności należy dokonywać w terminie 3 dni od daty jego złożenia, po tym terminie zamówienia będą automatycznie anulowane.

Wysyłka

 1. Koszty transportu pokrywa Zamawiający
 2. Każdy z zamawianych produktów posiada indywidualnie ustaloną cenę wysyłki, którą należy wybrać podczas umieszczania elementu w koszyku. Ceny przesyłek ulegają sumowaniu w zależności od wybranej ilości produktów.

 

Dostawa

W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość przesyłki przy kurierze.

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń należy spisać protokół reklamacyjny w obecności spedytora.
 2. Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym.
 3. Jeżeli paczka nie zostanie rozpakowana przy kurierze a klient stwierdzi uszkodzenia lub braki, reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:
  – poprzez odbiór osobisty w Kłodzku przy Ul. Zajęczej 4, I piętro
  – przesyłkę kurierską DPD
 5. Metodę dostarczenia zamówienia wybiera się w trakcie składania zamówienia.
 6. Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność i stan przesyłki oraz pod kątem jej ewentualnego uszkodzenia podczas transportu i w razie jej stwierdzenia natychmiast zawiadomić naszą firmę, a reklamacje zgłaszać w pisemnej formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej w momencie odbioru towarów pod rygorem nieważności reklamacji.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpatrywane do 10 dni roboczych.
 2. Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.
 3. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.
 4. Wysyłka towaru reklamowanego odbywa się na koszt Zleceniodawcy.
 5. W przypadku błędu z winy Temple Design zobowiązujemy się wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.
 6. Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów) lub zostały wykryte błędy w treści na wydruku po zaakceptowaniu przez klienta projektu graficznego, Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.

Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela sklepu internetowego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. 2002 r. nr 102 poz. 926, z późniejszymi zmianami).

 

Jak przygotować pracę

 1. Gotowy projekt graficzny proszę przesłać na maila: druk@templedesign.pl
 2. Projekty przyjmujemy w następujących formatach:
  – .psd Adobe PhotoShop
  – .pdf
  – .tiff, .jpg w rozdzielczości 300 DPI
 3. Projekt musi mieć standardowe wymiary danego formatu, oraz posiadać spady (marginesy) po 2 mm z każdej strony na obcięcia.
 4. Elementy istotne takie jak treści, logotypy czy istotne motywy, które mają być widoczne – dla bezpieczeństwa powinny znajdować się w odległości 5-7mm od krawędzi cięcia.
 5. Kolorystyka CMYK.

Pozostałe

 1. Format prac wykonywanych przez naszą firmę może odbiegać od rzeczywistego wymiaru o 2-5 mm. Jeżeili masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami przez druk@templedesign.pl